Fysikaalinen hoitolaitos NikOMT - Valkeakoski

OMT -FYSIOTERAPIA

OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala. Se keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon hallintaa ja toimivuutta. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot.
 
OMT-fysioterapiassa käytetään terapiamuotoina mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Jokaisen asiakkaan tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan psykososiaaliset - ja ympäristötekijät.
 
Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.
 

OMT-koulutus

 
OMT-koulutus kestää n. 3,5 vuotta (140ov eli n. 200 op). Se on erikoistumiskoulutusta, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä. Koulutukseen hakukriteerit ovat: fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto, vähintään 2 vuoden työkokemus, manuaalisen terapian C1/C2 peruskurssit.
 
OMT antaa hyvät valmiudet toimia asiantuntijana niin yksittäistä asiakasta hoidettaessa kuin hoitotiimin jäsenenäkin. Suomessa on v. 1984 aloitetun OMT-koulutuksen suorittanut noin 200 fysioterapeuttia/lääkäriä ympäri Suomea. Erinomaiset hoitotulokset ovat mahdollistaneet OMT-osaajille tukevan jalansijan fysioterapian erityisosaajien joukossa ja osana suomalaista terveydenhuoltoa.